Fejléc
Árnyék
 
(c) deakgyujtemeny.hu

Antal-Lusztig Gyűjtemény

Szeretettel meghívjuk Önt és családját
az ANTAL-LUSZTIG-GYŰJTEMÉNY. A FEHÉRVÁRI VÁLOGATÁS című,
négy helyszínen megtekinthető kiállítás megnyitójára 2009. április 9-ére.

Ünnepélyes megnyitók:
17 órakor a Szent István Király Múzeum - Csók István Képtárban (Bartók Béla tér 1. - Megtekinthető július 19-ig. Nyitva tartás: naponta 10-18 óráig. Belépő díj: 600 Ft, csoportos jegy 10 főtől: 500 Ft/fő, kedvezményes jegy: 300 Ft, kedvezményes csoportos jegy 10 főtől: 200 Ft/fő, családi jegy (2 felnőtt, egy gyerektől): 1350 Ft)
Köszöntőt mond: Dr. Balogh Ibolya, a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke


18 órakor a Városi Képtár - Deák Gyűjteményben (Oskola u. 10. - Megtekinthető július 19-ig. Nyitva tartás: hétfő kivételével naponta 10-18 óráig. Belépő díj: felnőtt: 500 Ft, kedvezményes (diák, nyugdíjas, csoportos 10 főtől): 350 Ft)
Köszöntőt mond: Vargha Tamás, Székesfehérvár Megyei Jogú Város tanácsnoka


18.30 órakor a Magyarországi Volksbank Zrt. székesfehérvári bankfiók-galériában (Táncsics M. u. 7. - Megtekinthető július 19-ig. Nyitva tartás: hétfő-szerda 8-16 óráig, csütörtök 8-18 óráig, péntek 8-15 óráig. A kiállítás ingyenesen látogatható.)
Köszöntőt mond: Skonda Mária, a Magyarországi Volksbank Zrt. vezérigazgató-helyettese


19 órakor a Pelikán Galériában (Kossuth u. 15. - Megtekinthető május 8-ig. Nyitva tartás: keddtől péntekig 10-18 óráig, szombaton 10-14 óráig. A kiállítás ingyenesen látogatható.) megnyitó kamarazenével


Szakmai bevezetőt, tárlatvezetést tart minden helyszínen Nagy T. Katalin művészettörténész.
2009. 04. 09 - 07. 19.
Elválasztás
ANTAL-LUSZTIG-GYŰJTEMÉNY (A FEHÉRVÁRI VÁLOGATÁS CSONTVÁRYTÓL A FIATAL KORTÁRSAKIG)
Elválasztás

Székesfehérváron négy intézmény együttműködésével a debreceni Antal-Lusztig-gyűjtemény mutatkozik be. Antal Péter az egyik legjelentősebb magángyűjteményt építette fel az elmúlt évtizedekben. A tradíció adott volt, hisz már a nagyapa, Lusztig Sámuel is gyűjtött műtárgyakat; ez az anyagi és szellemi örökség alapozta meg a gyűjtemény további gyarapítását.
A mintegy háromezer műtárgyból álló gyűjtemény a magyar képzőművészet fejlődését mutatja be a 19. század végétől napjainkig: Csontvárytól, Rippl-Rónain, Gulácsyn, a Nyolcak és aktivisták csoportján, Anna Margiton és Ország Lilin át a kortársakig.
Székesfehérváron egyidejűleg négy, a város képzőművészetében meghatározó intézményben - Szent István Király Múzeum, Városi Képtár - Deák Gyűjtemény, Volksbank Galéria, Pelikán Galéria - a magyar képzőművészet legfontosabb stílusirányaiból és alkotóitól látható reprezentatív tárlat. A négy helyszín egymást is kiegészítő válogatása lehetővé teszi, hogy több mint háromszáz műtárgy bemutatásával a látogatók átfogó képet kapjanak a jelentős értékeket magában foglaló magángyűjteményről.
Az intézményekben a magángyűjteményből kiállított műtárgyak kapcsolódnak a város művészeti hagyományaihoz és a közgyűjteményeiben őrzött alkotásokhoz.

Fő támogató: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Külön köszönet Antal Péternek és Gulyás Gábornak (MODEM)A Szent István Király Múzeum képzőművészeti gyűjteménye az 1960-as évek óta fejlődik. A Fejér Megyei Önkormányzat fenntartásában működő múzeum az 1963-as Csontváry-kiállítás országos sikerű bemutatójától hosszú időn át a magyar képzőművészeti élet egyik történelmi fontosságú bemutatóhelye lett, ahol a hivatalos irányzattól eltérő művészek egész sora kapott kiállítóteret és számos, később elismert művész bemutatkozási lehetőséget. A Szent István Király Múzeum képzőművészeti gyűjteménye jelenleg körülbelül 6000 darabból áll, melynek legnagyobb része a kortárs magyar művészetet reprezentáló festmény, grafika és szobor.
Az Antal-Lusztig-gyűjteményből a Csók Képtárba válogatott műtárgyak összessége jól tükrözi a múzeumi kollekció profilját. Az anyagválogatás szempontja az volt, hogy az alkotások leképezzék a II. világháború utáni időszak legfontosabb és progresszívnek ítélt tendenciáit, alkotóit, képzőművészeti jelenségeit. Láthatók lesznek Moholy-Nagy László, Vajda Lajos, Barcsay Jenő, Erdély Miklós, Ujházi Péter, Kicsiny Balázs és Eperjesi Ágnes művei.


Ahogy Deák Dénes gyűjteményére alapozva 1986-ban Székesfehérvár létrehozta a Városi Képtár - Deák Gyűjtemény intézményét, úgy építette fel Debrecen városa Antal Péter gyűjteményére az elmúlt években a MODEM-et. Mindkét gyűjtemény gerincét a huszadik századi magyar művészet adja.
Székesfehérváron a pécsi, debreceni kiállítások után egy újabb válogatást mutatunk be az Antal-Lusztig-gyűjteményből. A MODEM letéti anyagából, valamint a gyűjtőnél lévő több száz képből is válogattunk. A gyakorlott művészettörténészeket is lenyűgözte a gyűjtemény nagysága, a választás szabadsága. A négy kiállítóhely "munkamegosztásában" a Deák Gyűjtemény épületének termeibe a századforduló legnagyobb magyar mesterei: Csontváry, Mednyánszky, Gulácsy, Rippl-Rónai festményei mellé a Nyolcak és az aktivisták huszadik század első negyedében készült alkotásai kerülnek.
Így a kiállítás a látogatóknak ebben az épületben együtt jelentheti az otthonosság barátságos melegét és az újdonságra ingerlő kíváncsiságot.


A klasszikus mecenatúra elveit alapul véve a Volksbank 2003-ban döntött úgy, hogy a képzőművészet támogatójaként sze-repet vállal a művészet értékeinek megőrzésében. Hatodik éve a pénzintézet épületeiben számos rangos alkotó műveit láthatta a közönség, a kiállítók sorában ott találhatók a magyar művészet emblematikus alakjai és a kortárs képzőművészet alkotói is. Az országos művészettámogatási programban kiemelkedő szerepet kap a pénzintézet székesfehérvári épülete. A bank hisz abban, hogy a mecenatúrán keresztül nem csak a képzőművészet ügyét viszi előre, hanem a társadalom fejlődéséhez is hozzájárul. Hisz abban, hogy a kultúra ügyébe befektetni kötelesség. Olyan tett, mint ültetni egy fát. Tudni, hogy a fa árnyéka már nekünk is hűvöset ad, de a termését igazán utódaink élvezik majd.
A banki galériába az Antal-Lusztig-gyűjteményből a XX. század négy meghatározó alkotója Kondor Béla, Anna Margit, Ámos Imre és Tóth Menyhért alkotásai kerültek. A tárlat a figurális művészeti nyelv izgalmas párbeszédét kínálja.


Az 1993-tól A Székesfehérvári Művészek Társasága kiállítótermeként - a Városi Képtár fenntartásában - működő Pelikán Galéria évente öt-hat egyéni, és kettő-három kollektív időszaki kiállításnak ad helyet. Közülük csak közel a felében fehérváriak az alkotók.
A mostani, kortárs magyar művészet egy szeletét bemutató kamara-tárlat Antal Péter utóbbi húsz évnyi gyűjtéséből válogat. A galéria hármas tagolása lehetővé teszi, hogy a halkabb, monokróm hangvételű művek, valamint a groteszk és erőteljesebb "art brut" jellegű alkotások közül is válogathattunk. Így szerepelhet egy kiállításban Vojnich Erzsébet lírai feszültséggel teli alkotása, Gaál József és feLugossy László festményeivel, szobraival.
Természetes lokálpatrióta büszkeséggel emelhetjük ki Antal Péter vásárlásaiból, és emelhetjük be a kiállításba a Társaság két tagjának Ujházi Péternek és Hegedűs 2 Lászlónak munkáit.


letölthető múzeumpedagógiai foglalkoztatófüzet pdf és zip formátumban


a meghívó

© Városi Képtár – Deák Gyűjtemény • 8000 Székesfehérvár, Oskola u. 10. – deak@deakgyujtemeny.hu
magyarenglish