Fejléc
Árnyék
 
Ámos Imre
Elválasztás

bibiliográfia

Ámos Imre naplója. Bp., 1964;

Haulisch L.: Ámos Imre (A Művészet Kiskönyvtára). Bp., 1966;

Petényi K.: Ámos Imre apokalipszis sorozata. Ars Hungarica 1977/2.;

Egri M.: Ámos Imre (Szemtől szemben). Bp., 1980;

Petényi K.: Ámos Imre. Bp., 1982.

 

Szeifert Judit

Ámos Imre - életrajz
Elválasztás

1926-1929: Budapesten dolgozott, majd a Műegyetemen tanult. 1929-1935: Képzőművészeti Főiskola, Rudnay Gyula tanítványa. 1936-ben feleségével, Anna Margittal rendezett közös kiállítást az Ernst Múzeumban. 1937-ben lett tagja a KUT-nak, ettől kezdve nyaranta Szentendrén dolgozott. A II. világháborút nagy részben munkaszolgálatosként élte végig, s ott is lelte halálát 1944-ben. A posztnagybányai festészet igézetében kezdte pályáját, s a 30-as évek végéig a hivatalos művészeti életbe igyekezett beilleszkedni. Korai munkái a Nabis-knak a tömegeket dekoratív síkba terítő kompozícióira emlékeztetnek, illetve Rippl-Rónai József és Berény Róbert stílusával rokoníthatók. 1936-37-től kezdve, saját szavaival élve, "szubjektív álomképekből táplálkozó víziós képeket" fest, képalkotó módszerét "asszociatív expresszionizmusnak" nevezi. A háború idején megrázó látomásokban számol be harctéri és otthoni élményeiről, Sötét idők (MNG) című kép- és rajzsorozatában, a Jelenések könyve alapján, 1944-es ukrajnai munkaszolgálata alatt készített, 12 lapból álló Apokalipszis-sorozatában, illetve festményeiben.

 

 

művei
Elválasztás
Ámos Imre -
Virágcsendélet kesztyűvel
Still-life with Flower and Gloves
Ámos Imre -
Női képmás
Woman's Portrait
Ámos Imre -
Önarckép szöggel és kalapáccsal
Self-portrait with Nail and Hammer
Elválasztás
Ámos Imre -
Padon ülő nő
women sitting on a bench
Ámos Imre -
Manci, O. Wilde felirattal
Manci with Oscar Wilde sign
Ámos Imre -
Táj arcképpel, félholddal
Landcsape with portrait and half moon

© Hetedhét Játékmúzeum – Moskovszky és Réber Gyűjtemény • 8000 Székesfehérvár, Oskola u. 2-4. – hetedhetmuzeum@szekesfehervar.hu
magyarenglish