Fejléc
Árnyék
 
Nagy István / Kalapos fiúfej
Elválasztás

Kalapos fiúfej (Boy)

leltári szám: 89.24.1.
méret: 400 x 312 mm

korszak: 1930-as évek
képzőműv. ág: festészet
műfaj: portré
technika: pasztell
anyag: papír

Nagy István a belső tartalmat kereste, s késői korszakában - csakúgy, mint tájképeinél - portréfestészetében is eljutott egy absztraháló folyamat eredményeként a legsűrűbb jelentéshez. Alakjai a háromdimenziós ábrázolás illúziójától megszabadulva, a felesleges látványelemektől megtisztulva, tömör kifejezéssel, síkszerűen jelennek meg. Őszintesége, egyszerűsége az ősi kultúrákkal és a népművészettel rokon, ugyanakkor a tartalom mind lényegre törőbb megjelenítése útján szinte ugyanahhoz a modernséghez érkezett, mint korának formai kifejezéssel kísérletező irányzatai. A parasztfiú arcának frontális ábrázolása túlmutat az egyedin, a pillanatnyiságon. A kalapos legény elveszti egyéni mivoltát, s a síkba komponálva átfogalmazódik lénye is, mintegy felemelve őt a paraszti ifjú lét ikonjává.

 

Kolozsvári Mariann

© Hetedhét Játékmúzeum – Moskovszky és Réber Gyűjtemény • 8000 Székesfehérvár, Oskola u. 2-4. – hetedhetmuzeum@szekesfehervar.hu
magyarenglish