Fejléc
Árnyék
 

A festő (The Painter)

leltári szám: 89.83.1.
méret: 67,8 x 48,8 cm

korszak: 1920-as évek
képzőműv. ág: festészet
műfaj: életkép
technika: olaj
anyag: farostlemez

A Bauhaus gyakorlatias, konstruktivista szellemisége Bortnyik festészetét is átformálta. 1923-tól síkkonstruktivizmusát plasztikus elemekből épülő téri formák váltották fel. Az ábrázoló jelleggel a szüzsé is visszatért képeire, noha a cselekmény továbbra is megtartotta az elvont, jelképes beszédmódot. Bortnyik eredendően intellektuális piktúrája szabadon érvényesülhetett e korszak figuratív művein, finom ötvözetét alkotva az elhivatott társadalomkritikának és a fensőbbséges szatírának. Az önreflexió folytonosan jelen lévő igénye hívta életre A festőt is, amely a maga tömör képi nyelvén Bortnyik művészi hitvallását összegzi. Előzményének tekinthető egy 1918-ban készült linómetszet, amelyen a festő pipázó, palettával vászon előtt ülő alakját az alkotás szimbolikus tárgyai (női akt, templom, virág) övezik. A tíz évvel későbbi festményen nyoma sincs a chagalli szürrealisztikus-asszociatív, groteszk képépítésnek, a sokszínű természeti látványt szikár tárgyilagossággal megidézett, puritán enteriőr váltotta fel. Az új piktúra tárgya nem a natura, hanem a piktúra maga. Metafizikus tere nélkülöz minden személyes emóciót. A nézőnek háttal álló alkotó, s a műterem minden eleme individuális és esetleges vonásoktól megfosztott, fogalmi létező. Látványuk a képsík geometrikus struktúrájának rendelődik alá, végsőkig személytelen és steril. A festő mégsem tekinthető programképnek, inkább kifinomult önkritikával megfogalmazott állapotjelentés. Ezt az értelmezést támasztja alá a téma egy évvel későbbi variációja. Az 1963-ban átfestett, A pacsirta halála alcímen ismert mű, egyértelműen metaforikus szándékú. A nézőnek háttal álló festő absztrakt geometrikus kompozíción dolgozik, miközben mögötte a festészet tárgyát, a természetet jelképező pacsirta döglötten fekszik kalitkájában. Az 1928-ban készült Festő mellőzi ezt a drámai és didaktikus ellenpontot, a natura végzetes kirekesztését csak hiánya tudatosítja.

 

Révész Emese

© Városi Képtár – Deák Gyűjtemény • 8000 Székesfehérvár, Oskola u. 10. – deak@deakgyujtemeny.hu
magyarenglish