Fejléc
Árnyék
 

Hadifoglyok (Prisoners of war)

leltári szám: 94.177.1.
méret: 66,2 x 98 cm

korszak: 1910-es évek
képzőműv. ág: festészet
műfaj: életkép
technika: olaj
anyag: vászon

"Az anyagiassággal vívott kétségbeesett küzdelmek kínlódásait tisztult, átszellemült alakban meg kell rögzíteni." - írta Mednyánszky naplójában. Senki nem állt oly közel a háború "átszellemült alakban" való ábrázolásához, mint a művész, aki 62 évesen, önkéntes tudósítóként került a frontra. Komplex emberi és természeti eseményként dolgozta föl a háborút, úgy, hogy mentes maradt mindenféle szentimentalizmustól és öncélú narrativitástól.

 

Bellák Gábor

AJÁNLÓ

KIÁLLÍTÁSOK

HÍREK

© Városi Képtár – Deák Gyűjtemény • 8000 Székesfehérvár, Oskola u. 10. – deak@deakgyujtemeny.hu
magyarenglish