Fejléc
Árnyék
 
Ferenczy Károly / Cigarettázó fiú (Bukovinszky Péter arcképe)
Elválasztás

Cigarettázó fiú (Bukovinszky Péter arcképe) (Smiking young man (Portrait of Péter Bukovinszky))

leltári szám: 94.108.1.
méret: 42,7 x 36 cm

korszak: 1910-es évek
képzőműv. ág: festészet
műfaj: portré
technika: olaj
anyag: vászon

Ferenczy Károly nem szeretett megbízásos portrét festeni. Mégis, részben mert családtagjainak megörökítését nem mellőzhette, részben, mert pénzt kellett keresnie, festői pályáját végigkísérte az arcképfestés. Ennek a folyamatosságnak érdekes példáját nyújtják a Bukovinszky család egyes tagjairól készített portrék, melyek egyike, a Bukovinszky Pétert felnőtt korában ábrázoló mű Cigarettázó fiú címmel került be Deák Dénes gyűjteményébe. A legkorábbi, az 1892-es Bukovinszky Artúrné a bastien-lepage-i finom naturalizmus szép példája, az 1908-as Bukovinszky Péter - az elérhető fekete-fehér reprodukció alapján ítélve - realista mű, az 1915 körül festett Cigarettázó fiú pedig Ferenczy Károly utolsó korszaka dekoratív-szintetizáló látásmódjának eredménye. Datálását támogatja egy 1915. január 7-ki levélrészlet, amelyben Ferenczy két portrémegrendelés elvállalásáról tesz említést Réti Istvánnak. Ismereteim szerint a kép egyetlen nagy Ferenczy tárlaton sem szerepelt, az életmű újonnan felbukkant darabjának tekinthető.

 

Boros Judit

 

Irodalom: Genthon I.: Ferenczy Károly. Bp.,'1963', Corvina. Második, bővített kiadás: 1979.

Dr. Pór-Hecht Katalin vásárolta a Bizományi Áruházban, az 1960-as években, tőle került Deák Dénes gyűjteményébe az 1980-as években.

AJÁNLÓ

KIÁLLÍTÁSOK

HÍREK

© Városi Képtár – Deák Gyűjtemény • 8000 Székesfehérvár, Oskola u. 10. – deak@deakgyujtemeny.hu
magyarenglish