Fejléc
Árnyék
 

Kéjes képek krónikája

Medgyessy Ferenc (1881--1958) grafikák


Megnyitó 2017 június 24-én, szombaton 22 órakor (a Múzeumok Éjszakája keretében) a SZIKM, Városi Képtár -- Deák Gyűjtemény Projekttermében (XVII. terem)


Megtekinthető szeptember 17 október 1-jéig, majd október 17-től november 5-ig, keddtől vasárnapig 10--18 óráig.


2017. 06. 24. -- 10. 01., majd 10. 17. -- 11. 05.
Elválasztás
Kéjes képek krónikája (Medgyessy Ferenc felnőtt grafikái)
Elválasztás

A Szent István Király Múzeum tisztelettel meghívja Önt és barátait
Kéjes képek krónikája -- Medgyessy Ferenc felnőtt grafikái című kiállítására.
Megnyitja Hermann Júlia egy előadás kíséretében a Városi Képtár -- Deák Gyűjtemény Projekt Termébe (XVII. terem),
a Múzeumok Éjszakáján, 2017. június 24-én, szombaton 22 órakor.
+18 A kiállítást felnőtt látogatóink számára ajánljuk!
A tárlat megtekinthető: 2017. szeptember 17-ig október 1-jéig, majd október 17-től november 5-ig, keddtől vasárnapig 10--18 óráig.
Az intézmény fenntartója: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata.
[A meghívón: Női aktok, 1930, papír, toll, 420x340 mm, f.j.l. Nusi meg Mici napoznak/-930 jul, (részlet)]


Deák Balázs fotói (2017. június 24.):


A kiállított művek jegyzéke:

Kétalakos kompozíció, é.n., papír, ceruza, 310x210 mm, j. n., ltsz.: 94.348.1.
Passzpartoura rag., szakadt, gyűrött, hibajavítós, h. ltsz. toll, foltos

Guggoló nő, é.n., papír, ceruza, 169x209 mm, j.n., ltsz.: 2001.1.2.
Sér, szakadt, gyűrött, h. ltsz. toll

Tévedés a sötétben, é.n., papír, ceruza, 205x275 mm, f.k.l.: Tévedés a sötétben. Azt hiszi tehenet fej., H.: két macska; ltsz.: 2001.1.15.
passzpartoura ragasztva, ltsz. toll

Aktpár lóháton, é.n., papír, ceruza, 135x220 mm, j.n., 2001.1.22.
Passzpartoura rag., ltsz. toll, foltos

Aktpár, é.n., papír, ceruza, 190x115 mm, j.n., ltsz. 2001.1.23.
Passzpartoura rag., h. ltsz. toll

Meztelen pár lóháton, é.n. papír, ceruza, 227x198 mm, j.n., ltsz: 2001.1.26.
Gyűrött, ltsz. toll, h. pecs. lila

Kövér női fej és érem, é.n., papír, ceruza, 342x210 mm, j.n., H: Női akt, Ltsz: 2001.1.27.
H. ltsz. toll, foltos

Kutya és olvasó férfi, é.n., papír, ceruza, 83x116 mm, j.n., ltsz: 2001.1.38.
Passzpartoura ragasztva, sér., ltsz. toll

Női akt, é.n., papír, ceruza, 323x250 mm, j.n., ltsz: 2001.1.39.
Sér., pecs. lila, szakadt

Lóval közösülő férfi, é.n., papír, ceruza, 166x225 mm, j.n., ltsz: 2001.1.40.
Passzpartoura ragasztva, ltsz. toll

Női akt, é.n., papír, ceruza, 296x440 mm, j.n., ltsz: 2001.1.41.
Passzpartoura rag. ltsz. toll.

Szeretkező pár, é.n., papír, ceruza, 202x228 mm, j.n., ltsz. 2001.1.42.
Passzpartoura rag. h. pecs. lila, ltsz. toll, foltos

Emberi alak, deréktól felfelé apáca, lefelé meztelen férfitest, é.n., toll, 277x118 mm, j.n., ltsz: 2001.2.2.
Passzpartoura rag. foltos, gyűrött, ltsz. toll

Női aktok, 1930, papír, toll, 420x340 mm, f.j.l. Nusi meg Mici napoznak / -930 jul; ltsz: 2001.2.3.
Passzpartoura rag. ltsz. toll, foltos

Női akt, é.n., papír, tus, 325x245 mm, j.n., ltsz: 2001.2.4.
Passzpartoura rag. ltsz. toll


Álló férfi akt, é.n., papír, pasztell, 370x182 mm, j.j.l. M.F., ltsz: 2001.3.1
Rész hiányzik, h. pecs. fekete, ltsz. toll

A megnyitószöveg

A szobrász Medgyessy Ferenc jól ismert név lehet a művészetet kedvelők számára, és a Székesfehérváron sétálóknak is ismerős lehet, ha a Kossuth utca jellegzetes utcaképét alakító Táncosnőjére gondolunk. A festő, a grafikus, az orvos, és a katonaorvos Medgyessy azonban már kevesebbek számára ismert figura, pedig ez a sokoldalúság elengedhetetlen volt ahhoz a jellegzetes, nyers, humort és őszinteséget sugárzó stílushoz, amit plakettjein, reliefjein és szobrain láthatunk. Mielőtt művészi pályára lépett volna, az orvosi egyetemet végezte el, állítása szerint "Első aktmodelljeim a hullák voltak. Jó nyugodt modellek voltak. Nem izegtek-mozogtak". Rajzait -- tehetségének és nyugtalan, művészetért kiáltó jellemének köszönhetően -- orvostanára, Minnich Károly mutatta meg sógorának, Lyka Károlynak. Az ő támogatásukkal végképp feladta, hogy orvosként praktizálva polgári foglalkozással keresse meg kenyerét, és tanulmányait a párizsi Julian Akadémián folytatta. Ezt egy máig igen híres, apjának írt, manifesztumként is értelmezhető levélben tette nyilvánvalóvá. A francia fővárosban először még próbált a klasszikus festészetben kiteljesedni, de egyre inkább érezte, hogy tehetsége és a párizsi múzeumokban látott ókori szobor­gyűjtemények hatása véglegesen a szobrászat felé sodorják. A Párizsban töltött évek alatt az akt nagyon foglalkoztatta, és itt már nem az orvosi egyetemen, a boncasztalon látható meztelen testek ábrázolásával töltötte idejét.
Később itthon, az 1910-es évek elején folytatta akttanulmányait, ezek nagyrészt mitológiai vagy bibliai témájú jeleneteket ábrázoló reliefekhez készültek, az antikvitás szellemében.
Az első világháború idején katonaorvosként kellett használnia újra orvosi tudását. A háború mindennapjainak szörnyűségeit gúnyrajzokkal, karikatúrákkal, lóábrázolásokkal tompította, valamint közelebbi kapcsolatba került egy modelljével, Maria Kienichhel is, akitől Ilonca nevű lánya is született. A nőről számtalan gyönyörű akt, a gyermekről és anyjáról pedig számtalan gyengéd, életrajzi vonatkozású rajz született, és róluk mintázta Szoptató anya című híres szobrát is, amit az életmű egyik legfontosabb darabjának tartanak.
Későbbi nőábrázolásain egyre jellegzetesebbé vált a Kossuth utcában is megfigyelhető alföldi paraszti szépségideál vaskos megjelenítése, amihez jól illett anyagformálásának vehemens, átgondolt hozzáállása és szülőföldjéhez, Debrecenhez való őszinte ragaszkodása. Ez utóbbit még a pesti művésztársaságok alakulása közepén sem rejtette véka alá. A gyakran álságos divatok helyett mindig következetesen az életteljességet, a humort és a saját művészetét választotta.
Jelen kiállítás anyaga Medgyessy életébe egy kicsit is betekintve cseppet sem meglepő: már kisgyermek korától kezdve folyamatosan rajzolt (ha szabadott, ha nem), és egészen idős koráig a test, főleg a női test szépségének elkötelezett csodálója volt.
Rajzai gyerekkori csínyek voltak a falon, unalmát űzték a debreceni református gimnáziumban, ahová későbbi jó barátjával, Móricz Zsigmonddal járt, illusztrálták a bonctanórákat, majd festői és végül szobrászati pályájának alapjaivá váltak. A rajzai végigkísérték egész életét. Ő maga így ír erről érett szobrászként: "Évtizedek jöttek-mentek, míg rájöttem, hogy szobrász leszek, és hogy rajzaimon keresztül leszek azzá. Pedig közben már orvos is lettem, aztán meg egy merész kanyarodással festőnek készültem, míg végre befutottam szobrásznak -- folytonos rajzolások között. Tetszett az nekem, hogy simogatja szemem keresztül-kasul a tárgyamat, a modellemet, úgyhogy mire megmintázásra kerül a sor, én már megismerkedtem a modellem teste formájával. Ezerszámra menő rajzom a tanúja."
A Kéjes képek krónikája az ezerszám egy töredékét mutatja csak be, és nem kíván esztétikai ítéletet mondani. Az itt látható grafikák kvalitása különböző, van, amelyik tanulmánynak készült, van, amelyik skiccnek. Egy kivételével évszám nélküliek, ezt kutatások után sem lehetett megmásítani: a jelenetekben azonban felvillan a párizsi növendék pajkossága, a katonaorvos túlélni akarása, a szobrász modern művészet-imádata, az érett férfi nők iránti rajongása.
A Deák Gyűjteményben eddig külön helyeken pihenő képek most először minőségre, jellegre és korszakra való tekintet nélkül lettek összegyűjtve és kiállítva, a kiállítás ezért Medgyessy Ferenc felnőtt grafikáinak krónikája. Én krónikásként már csak annyit mondhatok: a kiállítást kizárólag felnőtt látogatóinknak ajánljuk, és reméljük, hogy szájhagyomány útján is terjedni fog a grafikus Medgyessy híre.

Hermann JúliaSajtófigyelő:
dr. Szabó Zoltán: Korhatáros kiállítás nyílt Fehérváron -- "Első aktmodelljeim a hullák voltak", feol.hu=FMH, 2017. június 27., kedd 09.00
Korhatáros, 18-as karikával jelölt kamarakiállítás nyílt a Múzeumok Éjszakáján a Városi Képtár -- Deák Gyűjtemény Projekttermében.


Medgyessy Ferenc -- életrajz
Elválasztás

1905-ben szerzett diplomát a budapesti Orvostudományi Egyetemen. Lyka Károly segítségével kapott ösztöndíjat párizsi művészeti tanulmányaihoz (1905--07). Kezdetben festőnek készült. Tanult az Académie des Beaux-Arts-on, majd több szabadiskolában is, de valójában a Louvre archaikus görög, egyiptomi és asszír--babiloni gyűjteménye formálta szobrászi szemléletét. 1909-ben Firenzében kőfaragást tanult és megismerte az etruszk művészetet. 1911-től haláláig a Százados úti művésztelepen élt. 1908-tól szerepelt kiállításokon. Tagja volt a Művészháznak, ahol 1912-ben Táncolók című domborművével 1000 koronás díjat nyert, ezzel elismert művésszé vált. 1914--18-ig a fronton katonaorvos volt. 1922-ben a Helikon Galériában rendezte első kiállítását (Boromisza Tiborral). 1924-től a KUT tagja. 1930-ban avatták fel négy allegorikus bronzszobrát a debreceni Déri téren.
1935-ben a brüsszeli világkiállításon aranyérmet, 1937-ben a párizsi világkiállításon Grand Prix-t kapott. 1955-ben Kiváló Művész címmel, 1957-ben Kossuth-díjjal tüntették ki. 1956-ban nagy gyűjteményes kiállítása volt a Műcsarnokban. 1982-ben Debrecenben emlékmúzeuma nyílt. Művészetében a szobrászat klasszikus eszközeit alkalmazta a szép test és a harmonikus lélek megjelenítésére. Nyugodt formák, zárt tömegek jellemzik tömbszerű kőfiguráit (Kövér gondolkodó, 1911; Szoptató anya, 1917), kiegyensúlyozott bronz szobrait (Kis lovas, 1915; Magvető, 1938). Egy-egy munkájában megjelenik a magyar szobrászatban oly ritka groteszk humor (Kölyökszörny, 1908; Súroló asszony, 1913). Több szobrát állították fel köztéren (Táncosnő, 1954, Budapest, Debrecen, Székesfehérvár), és számos síremléket is készített.
Összegyűjtött írásai: Életemről, művészetről. Bp., 1960.

 

Nagy Ildikó

Múzeumok Éjszakája 2017
Elválasztás

2017. június 24., szombat 18--24 óráig: Múzeumok Éjszakája
A Szent Iván-éji kalandok forgatagában Székesfehérváron és környékén 17 kulturális intézmény 23 helyszínen 75 színes programmal várja a látogatókat, amelynek programjait a helyi szervezők évről-évre egy izgalmas tematika köré építik.


Részletek a Múzeumok Éjszakája honlapján
A székesfehérvári helyszínek és programok

A SZIKM, Városi Képtár -- Deák Gyűjtemény programjai:

20.30-tól: Jónás Vera Experiment-koncert

Cold Fire (Official Video)22.00: Kéjes képek krónikája -- Medgyessy Ferenc 18+ grafikai tárlatának kiállításmegnyitója a Projekt Teremben. (Csak felnőtt látogatóinknak ajánlott.)A programok -- leporelló (a Fehérvári Programszervező Kft. honlapján)
A Múzeumok Éjszakája együttműködő partnere: az MTA Sztaki – ahogy a korábbi években – idén is hozzáférhetővé tette mobil applikációs fejlesztését a Múzeumok Éjszakája látogatói számára.
Az intézet elkészítette a múzeumok számára az EVENT@HAND MUZEJ alkalmazás használatát bemutató plakátot, hogy a látogatók széles körben tájékozódhassanak a programokról és a helyszínekről (füzet, honlap, Facebook), amelyhez ez az alkalmazás is hozzájárulhat.
Az idei Múzeumok Éjszakája eseményei és helyszínei ismét az MTA SZTAKI által fejlesztett ingyenes és offline mobilalkalmazásban érhetők el.
Segítség az alkalmazás letöltéséhez


A Múzeumok Éjszakája Facebook-oldala:hamarosan:
Múzeumok Éjszakája a port.hu-n.


Az idei kiemelt város (Kecskemét és Eger után) Debrecen:


Az idei központi téma: az értékőrzés


kultúrházak éjjel-nappal 170210-12:


2016. július 14.:© Városi Képtár – Deák Gyűjtemény • 8000 Székesfehérvár, Oskola u. 10. – deak@deakgyujtemeny.hu
magyarenglish