Fejléc
Árnyék
 
Rómaiak Székelyföldön (Pánczél Szilamér, a Maros Megyei Múzeum régészének előadása)
Elválasztás

2019. április 16-án, kedden 17 órakor:
Rómaiak Székelyföldön
Pánczél Szilamér, a marosvásárhelyi Maros Megyei Múzeum régészének előadása a
SZIKM Városi Képtár -- Deák Gyűjteményének Freskós termében (Székesfehérvár, Oskola u. 10.).
A belépés díjtalan!
"Minden ily maradvány, minden ily rom egy kőbetű, mely elvitázhatatlanúl, eltörölhetlenül adatokat szolgáltat e történelem kiegészítésére és támogatására. Minden ilyen rom, minden ilyen út megtestesült történelmi igazságot ír körül; minden ilyen porladozó castrum ezen nemzethatalom kőepopaeájaként áll ott; beszélve Róma egykori nagyságáról, győzhetetlen legóinak nagyszerű hóditmányairól." -- Orbán Balázs: A Székelyföld leírása. Történelmi, régészeti, természetrajzi s népismei szempontból. Pest, 1868.
A Keleti-Kárpátok előterében húzódó római határvédelmi rendszer átfogó kutatása közel egy évtizede folyik a Maros Megyei Múzeum által irányított projektek keretében és a roncsolásmentes lelőhely felderítésen túl több ponton sikerült már ásatásokkal is hitelesíteni megfigyeléseinket. Kutatásunk a Dacia keleti határára, annak is elsősorban a székelyföldi területére eső részére fókuszált. A segédcsapattáborok mellett, jelentős szerepet kapott a táborok előterében húzódó védvonal elemeinek az azonosítása is. Habár több őrtorony helyét sikerült már meghatározni, a római határról alkotott képünk mégis hiányos, mint amilyen az ide érkező római hadmérnökök szeme elé táruló táj védelme lehetett.


http://www.teleelettel.hu/esemeny/8411/romaiak_szekelyfoldon


AJÁNLÓ

KIÁLLÍTÁSOK

HÍREK

© Városi Képtár – Deák Gyűjtemény • 8000 Székesfehérvár, Oskola u. 10. – deak@deakgyujtemeny.hu
magyarenglish