Fejléc
Árnyék
 
Székesfehérvári barokk templomok üzenete (Smohay András művészettörténész előadása)
Elválasztás

2017. április 23., vasárnap 15.30: Székesfehérvári barokk templomok üzenete.
Smohay András művészettörténész előadása.
Fekete Sas Akadémia.

Helyszín: SZIKM, Városi Képtár -- Deák Gyűjtemény (Székesfehérvár, Oskola u. 10.)
A Fekete Sas Társaság szervezésében.
A belépés díjtalan.


Székesfehérvárott a középkorban több mint 30 templom és kápolna állt, ezek közül ma már csak a gótikus stílusú Szent Anna kápolna található épségben. Magyarország történetének legnagyszerűbb építészeti alkotásából az egykori királyi bazilikából mára csak romok maradtak. A török hódoltság után újjáépülő Székesfehérváron három szerzetesrend -- a jezsuiták, a ferencesek és a karmeliták -- négy templomot építettek, illetve újítottak meg. Ezek magas művészi színvonaluk okán városunk büszkeségei. Mindegyik templom külső-belső díszítésében számtalan utalást találunk Székesfehérvár dicsőséges múltjára, s különösen annak jelentős szakrális alapjaira.
Előadásomban egyrészt Székesfehérvár régmúltjának és az erre szüntelenül reflektáló közelmúltjának kapcsolatát igyekszem bemutatni, másrészt a barokk kori templomok izgalmas ikonográfiai programjának elemzésével azok lelki, teológiai üzenetének megfejtésére teszek kísérletet. Szent István városában minden barokk templomban kiemelt helyen található a szent király és fia, Szent Imre tiszteletének emléke, mely figyelmezteti az utókort Székesfehérvár történelmi feladatára és az ezzel járó felelősségre; dicső múltunk örökségének megőrzésére, ápolására és hiánytalan tovább örökítésére.

Smohay András
http://www.teleelettel.hu/esemeny/4184/szekesfehervari_barokk_templomok_uzenete


AJÁNLÓ

KIÁLLÍTÁSOK

HÍREK

© Városi Képtár – Deák Gyűjtemény • 8000 Székesfehérvár, Oskola u. 10. – deak@deakgyujtemeny.hu
magyarenglish