Fejléc
Árnyék
 
Arcok, formák, testek -- újrarendezett állandó kiállítás
Elválasztás

Az Arcok, formák, testek a kategóriákra helyezi a hangsúlyt. Műfajok, technikák, képzőművészeti stílusok, korszakok, absztrakt fogalmaink a minket körülvevő szűkebb és tágabb környezetről, alkotók, dátum vagy téma szerinti elkülönítés: ezek mind alkalmasak arra, hogy a rendszertelenségből rendet teremtsenek, egy halmazban koncepciót alkossanak, a szemlélőnek irányvonalat mutassanak.

A Szent István Király Múzeum, Városi Képtár -- Deák Gyűjtemény új állandó kiállításán a címben is szereplő három besorolás adja ezt az irányvonalat. A három, mindennapi életben is használatos fogalom segít a látogatónak egyszerre eltávolodni és fókuszálni, irányt ad, mégsem kizárólagos értelmezési lehetőségként van jelen. Ahogy a képzőművészetben semmi sem egzakt tudományossággal kiszámítható, úgy az itt meghatározott kategóriák között is vannak átfedések, elcsúszások, szubjektív megítélések.

Az első, címben nem szereplő téma maga a gyűjtemény alapítója, Deák Dénes, akinek négy kedvenc alkotójával: Czóbel Bélával, Mednyánszky Lászlóval, Medgyessy Ferenccel és Nagy Istvánnal állítunk emléket. Munkásságával egy olyan markáns jellegű gyűjteményt hozott létre, melynek sajátosságai az Arcok, formák, testek további három kategóriáján keresztül is igen szépen érvényesülnek.

"Négy művészt szeretek kimagaslóan az anyagomból: Mednyánszkyt, Nagy Istvánt, Medgyessy Ferencet és Czóbel Bélát. Hogy miért? Nagy István képeiben együtt érzem mindazt, amit ez az ország jelent nekem. A magyar sorsnak ezzel a tragikus mesterével mindig azonosulni tudok, ő az elesettek és a megszomorítottak festője. Mednyánszkynál ugyanez a helyzet, egyszerre transzcendensek, tragikusak és dinamikusak a figurái. A Czóbel-műveknél pedig az egészség, az életvidámság, az életöröm vonz. Ez talán ellentmondásosnak látszik, de ilyen a jellemem. Soha nem voltam következetes, és idős koromban sem szeretnék az lenni."
Deák Dénes így jellemezte legkedvesebb alkotóit és saját jellemét néhány mondatban egy Lóska Lajossal készült interjújában. Az általa kiemelt négy művésszel szeretnénk emléket állítani a gyűjtő életének és munkásságának, amellyel kitörölhetetlen nyomot hagyott Székesfehérvár kulturális életében.

A személyes hangvételű felütés után a látogató az egyes kategóriákon belül ("ARCOK", "FORMÁK", "TESTEK") nem kap más fogódzkodót, mint a kulcsszavakat és saját vizuális tapasztalatait. A kategóriák egyszerűek, személytelenek és önmagukért beszélnek: az "ARCOK" szekcióban portrék, önarcképek, fejtanulmányok, a "FORMÁK" részben tájképek, csendéletek, kompozíciók és absztrakt képek, a "TESTEK" részlegen pedig a különböző testábrázolások vannak egymás mellé helyezve.


A kiállításban helyet kap egy olyan, eddig csak a külföldi múzeumi gyakorlatban szereplő installáció is, amely a XX. század alkotásait és a XXI. század technikai vívmányait egyesíti magában: a kollekció darabjaként kiállított Matzon Frigyes szobrát a projection mapping technikája veszi birtokba.
Bővebben: Formák 2.


AJÁNLÓ

KIÁLLÍTÁSOK

HÍREK

© Városi Képtár – Deák Gyűjtemény • 8000 Székesfehérvár, Oskola u. 10. – deak@deakgyujtemeny.hu
magyarenglish