Fejléc
Árnyék
 
Rudnay Gyula / Katona kucsmában
Elválasztás

Katona kucsmában (Soldier with Lambskin Hat)

leltári szám: 94.229.1.
méret: 60,3 x 46 cm

korszak: 1910-es évek
képzőműv. ág: festészet
műfaj: portré
technika: olaj
anyag: vászon

Az ellenségben is az embert kereső művész képei részben többalakos kompozíciók (Orosz foglyok, Kozákok táboroznak), részben portrék, kozákfejek. Az 1918-as Ernst Múzeum-beli kiállításon 5 mű szerepelt ezzel a címmel - a Katona kucsmában ezek egyike lehet, bár megnyugtatóan nem azonosítható. E "kozák fejek" azonban - így például az 1916-ban készült Kozák (MNG, ltsz. 234) vagy a kucsmás katonaportré - Rudnay arcvonásait viselik. Az önarckép - ilyen formában - a címben megjelölt iránti erős rokonszenv megnyilvánulásának, azonosulásnak tekinthető. Rudnay igen sok önarcképet festett, melyek a legkülönbözőbb életkorban és hangulatban, változatos külsőségek segítségével, mintegy önazonosságát keresve ábrázolják. A fehér inget, vörösbarna kabátot viselő kucsmás férfi katonavoltára csak az antantszíj utal, rangjelzése nincs, a váll-lapok ürességét a gombok hangsúlyozzák. Vonásai valóban emlékeztetnek a művészre. A beállítás reneszánsz hagyományokon alapszik: a bal váll mögött nyitott a táj, alacsony a horizont, néhány apró, alig jelzett házzal, a háttér másik oldala viszont sötét függönyként határolja az arc jobboldalát. A kép feltehetően 1916-18 között keletkezhetett Losoncon.

 

Szatmári Gizella

© Városi Képtár – Deák Gyűjtemény • 8000 Székesfehérvár, Oskola u. 10. – deak@deakgyujtemeny.hu
magyarenglish