Fejléc
Árnyék
 
Medveczky Jenő / Csendélet dinnyével
Elválasztás

Csendélet dinnyével (Still-life with melon)

leltári szám: 94.193.1.
méret: 227 x 268 mm

korszak: 1950-es évek
képzőműv. ág: egyedi grafika
műfaj: csendélet
technika: tempera
anyag: papír

Medveczky festészete az 50-es években is korábbi művészeti eszményeinek következetes folytatását hozta. Sem elvont, allegorizáló tematikája, sem kifinomult képi kifejezésmódja nem alkalmazkodott a szocialista realizmus által megkövetelt didaktikus tárgyválasztáshoz és részletekbe vesző realizmushoz. Konzekvens festői gondolkodásának meggyőző példái csendéletei, amelyek mindenkor alapvető képi problémák átgondolására serkentették. 30-as évekbeli neoklasszicizmusának hűvösségét a 40-es évektől derűs hangulatot sugárzó, ragyogó színskála és dinamikus kompozíciós megoldások váltották fel. A Dinnyés csendéleten a tárgyak képi összhangját, a kubizmus örökségeként, a látvány szerkezeti analízise teremti meg. A klasszicizmus immár nem a részletekben, hanem a kép egészét átható formai fegyelemben és a kolorit tiszta összhangjában ölt formát. A korszak dekoratív csendéletein jól nyomon követhető, miként fordul a festő érdeklődése az absztrakt képi szerkezetek felé a tárgyi elemeket csupán a képsík dekoratív mustráinak tekintő sorozatokban. A kancsó, tál, dinnye masszív tömegei eltérő színezéssel és formálással a korszak több hasonló kompozícióján is feltűnnek (Dinnye és napraforgó,'1946', MNG; Vörösboros csendélet,'1950', MNG). E ciklusból az 1950-ben festett Csendélet vörös kancsóval (MNG) képünk közvetlen előzményének tekinthető.

 

Révész Emese

 

Irodalom:

Szegi P.: Medveczky Jenő. Tér és Forma, 1947/1, 16-21.;

O. Jobbágyi Zs.: Medveczky Jenő. Bp., 1982.

 

© Városi Képtár – Deák Gyűjtemény • 8000 Székesfehérvár, Oskola u. 10. – deak@deakgyujtemeny.hu
magyarenglish