Fejléc
Árnyék
 
Gadányi Jenő / Vörös és kék elvont kompozíció
Elválasztás

Vörös és kék elvont kompozíció (Red and blue abstract composition)

leltári szám: 89.61.1.
méret: 78x100,5 cm

korszak: 1930-as évek
képzőműv. ág: festészet
műfaj: kompozíció
technika: olaj
anyag: vászon

Hátoldalán: 1929-es Genova-i kiállítási címke. A korábbi datálásokkal ellentétben, melyek a művet 1929-re (Mezei) vagy a 30-as évek elejére helyezték, stiláris alapon 1935 utáni datálást tartok elfogadhatónak. Elképzelhető, hogy a mű későbbi átfestés eredménye, ami gyakran előfordult Gadányi gyakorlatában. 1934 után készült, a magyar művészetben szinte egyedülálló nonfiguratív képei alapján méltán sorolhatnánk a nemzetközi absztrakció képviselői, elsősorban az Abstraction-Création festői közé. Nem véletlenül volt egyik hazai szervezője 1938-ban, a Tamás Galériában rendezett Absztrakt festők című kiállításnak, ahol Martyn Ferenccel, Beöthy Istvánnal szerepelt közösen. Gadányi művészete azonban nem korlátozódott absztrakt képek festésére, nonfiguratív művei szoros kapcsolatban álltak figuratív képeivel, gyakran azokból vezethetők le. Az itt elemzett vászon előzményét Esztergomban őrzött absztrakt művek, többek között a Kompozíció I (BBM, Esztergom) című kép jelenti, de annak kötöttebb megoldásait, bizonyos mértékű tárgyhoz való kapcsolódását színfoltok és dekoratív vonalak hullámzó ritmusa váltotta fel. Gadányi ebben a periódusban készült műveit Kandinszkij 1933-34 körül festett lebegő konstrukcióival lehet egybevetni, de azok geometrikus jellegét, dekoratív festőiséggel párosította. A gyakori kompozíció elnevezést, melyet korábban nemcsak elvont képeire vonatkoztatott, az 1938-as kiállításon konkrét címekkel váltotta fel (Egyensúly zöld középpont körül, Színes nyitott tér, Lebegés), az absztrakt képek autonómmá válására utalva.

Kopócsy Anna

Kiállítva:

Székesfehérvár 1975, kat.7.;

Fészek Galéria 1986, repr: Művészet 1988/5. 53.

A művész hagyatékából

© Városi Képtár – Deák Gyűjtemény • 8000 Székesfehérvár, Oskola u. 10. – deak@deakgyujtemeny.hu
magyarenglish