Fejléc
Árnyék
 
Egry József / Köszönő
Elválasztás

Köszönő (Greeting)

leltári szám: 94.79.1.
méret: 700 x 970 mm

korszak: 1930-as évek
képzőműv. ág: egyedi grafika
műfaj: életkép
technika: pasztell és olajpasztell
anyag: papír

Egry sajátos festői nyelve, öntörvényű képi világa az 1920-as évek elején, keszthelyi, badacsonyi letelepedésekor bontakozott ki. A természet jelenségeiben, energiájában, a Nap mindent betöltő világosságában olyan, csak a vallás erejével mérhető inspirációt ismert fel, mely megragadja, felemeli az ember lelkét, ráébreszti saját végtelenségének tudatára. Gondolkodásában, festői stílusában az a vágy érhető tetten, hogy művészete több legyen a vizuális élmény puszta rögzítésénél, hogy a képalkotás és befogadás aktusát mágikus erővel ruházza fel. A Köszönő feltehetően a 30-as évek közepén készült. Ismert hasonló méretű és technikájú ismétlése, mely egykor a Folly-gyűjteményben volt (reprodukálva: Egry József arcképe, 32. kép). Ezzel a címmel szerepelt egy kép a Fränkel Szalon 1936. áprilisi kiállításán és a BÁV 21. árverésén is, 1969 decemberében. Korabeli reprodukciók hiányában az egyezés nem bizonyítható. Egry életművében nem ritka a kompozíciók megismétlése, számos képének ismerjük több, csekély mértékben átalakított variációját. Lassú, küzdelmes munkamódszere miatt egy-egy kiérlelt, sikerült művét is időről időre újraalkotta. A Köszönő központi figurája lecsupaszított, szinte absztrakt térben jelenik meg, stilizált, lebegni látszó alakja a kompozíció középtengelyét jelöli ki. Az enyhén megemelt nézőpontból láttatott tájban Egry az út finoman ívelő szalagját a festmény feltételezett nézőjének lába alá kanyarítja, s ezzel bevonja őt a kép terébe, csenddel átitatott atmoszférájába. A kép értékét növeli, hogy korabeli, jellegzetes, egyszerű profilozású keretében maradt fenn, s így Egry művészi invencióját teljes hitelességgel közvetíti.

Molnos Péter

AJÁNLÓ

KIÁLLÍTÁSOK

HÍREK

© Városi Képtár – Deák Gyűjtemény • 8000 Székesfehérvár, Oskola u. 10. – deak@deakgyujtemeny.hu
magyarenglish