Fejléc
Árnyék
 
Pályázati kiírás a 2025. évi Deák Dénes-ösztöndíj elnyerésére
ElválasztásDeák Dénes-ösztöndíj
Az 1997 óta kiadott Deák Dénes-ösztöndíj Deák Dénes (1931--1993) műgyűjtő "posztumusz mecenatúrája", melyet az általa 1990-ben létrehozott, nevét viselő alapítvány működtet.
Forrását az alapítványra hagyott ingatlan és pénzösszeg biztosítja. Az ösztöndíj évi 1500 USA dollárnak megfelelő összeg.
A korábbi ösztöndíjasokról és témákról a ./site_dgy.cgi?a=cikk&id=az_alapitvany oldalon található információ.
A székesfehérvári Deák Dénes Alapítvány kuratóriuma pályázatot hirdet művészettörténész, várostörténész, illetve e tudományterületek doktori iskoláinak hallgatói részére.

Pályázni
- egy évre szóló, részletes kutatási tervvel,
- szakmai önéletrajzzal
- és egy elismert pályatárs írásbeli ajánlásával lehet.


Az alapító végrendelete értelmében a pályázatot elnyerő alkotó számára a kuratórium évi 1500 USA dollárnak megfelelő összeget ajánl fel, mely negyedévi bontásban kerül kifizetésre.

Pályázatot nyújthat be bármely magyar és külföldi kutató, illetve csoport.

Az elbírálás során előnyt jelent, ha a kutatás témája kapcsolódik Székesfehérvárhoz vagy Deák Dénes szellemi örökségéhez, gyűjteményéhez.

Az ösztöndíjassal a kuratórium szerződést köt, melynek értelmében kutatómunkája összefoglalásaként negyedévente írásban kell beszámolót készíteni, majd az ösztöndíj lezárásakor, 2026. év januárjáig, tanulmányban összefoglalni kutatási eredményeit.

Az ösztöndíjasnak az ösztöndíj évében és az azt követő évben e kutatási témában megjelenő publikációiban az alapítványt -- mint támogatót -- fel kell tüntetnie.

Az ösztöndíj legfeljebb egyszer hosszabbítható meg.

A pályázatok beérkezési határideje: 2024. június 16.

Az elbírálás határideje: 2024. augusztus 1.

Az ösztöndíj első részlete kifizetése 2025. április.

Az alapítvány kuratóriuma fenntartja azt a jogát, hogy a díjat megosztva ítélje oda, illetve megfelelő pályázat híján ne adja ki.

További információ kérhető Izinger Katalin művészettörténésztől a izinger.katalin@szikm.hu e-mail-címen, vagy telefonon a +36 70/338-6175-os telefonszámon.

A pályázatot a megjelölt határidőig az alábbi címre kérjük eljuttatni:
Szent István Király Múzeum, Városi Képtár -- Deák Gyűjtemény, 8000 Székesfehérvár, Oskola u. 10.

AJÁNLÓ

KIÁLLÍTÁSOK

HÍREK

© Városi Képtár – Deák Gyűjtemény • 8000 Székesfehérvár, Oskola u. 10. – deak@deakgyujtemeny.hu
magyarenglish